ในกรณีที่สินค้าที่ผู้นำมาแสดงเป็นสินค้าที่มีลิสรายชื่ออยู่ใน ”รายชื่อสินค้าที่ห้ามนำประมูล” ใน B-OKU เราจำเป็นต้องดำเนินการตามกฏหมาย ตาม ข้อกำหนดการใช้งาน กรุณาระวังข้อนี้ด้วยคะ

กรุณาปฏิบัติตามกฏระเบียบของ B-OKU เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการซื้อขายนะคะ


สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น(สินค้านแบร์นเนมปลอม และ สิ่งที่คัดลอกมา หรือ สินค้าที่นำเครื่องหมายการค้ามาใช้อย่างไม่ถูกต้อง และ สินค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น)

สินค้าที่ละเมิดสิทธิ ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น (เพลงหรือหนังที่คัดลอกมาโดยไม่ได้รับอนุญาติมาก่อน,เกม โปรแกรมคอมพิวเตอร์,สิ่งพิมพ์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์,การบันทึกภาพโทรทัศน์ วิทยุ หรือเทปการบันทึกเสียง เป็นต้น

เช่น เช็ค,ตั๋วเงิน,ใบหุ้น,หลักทรัพย์เผื่อขาย,ใบรับรองทอง

ตัวอย่างเดโมของ CD,DVD หรือซอฟแวร์ที่ถูกยืมมา

สัญญา (สามารถโทรคุยได้) และ ข้อจำกัดการใช้งานโทรศัพท์, โทรศัพท์แบบเติมเงิน, PHS, เพจเจอร์ เป็นต้น
ของที่เป็นอันตราย เช่น ดินปืน, วัตถุระเบิด, ตะเกียงน้ำมัน, น้ำมันเบนซิน, แก๊สที่มีแรงดันสูงทุกชนิด, ก๊าซปิโตเลียมเหลว เป็นต้น

ของจำพวกมีด, หน้าไม้, ปืนไฟฟ้า, สเปรย์พริกไทย, มีดพับ, กระบอง 2 ท่อน, สนับมือ, กระบองตำรวจ, หรือสิ่งของ อื่นๆ ที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้

อาวุธปืน, กระสุน ที่ถูกใช้เพื่อเป็นอาวุธ

สารเสพติดจำพวกพืช เช่น ฝิ่น, สารกระตุ้น, สารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท, กัญชา เป็นต้น

ของที่ถูกขโมยมา (ของที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม เช่น การลักขโมย, ปล้น จี้, ข่มขู่ ขูกรรโชก, ฉ้อโกง หลอกลวง เป็นต้น)

ยาพิษ, สารพิษ

ผลิตภัณฑ์ยา (ยาสำหรับสัตว์,ยาที่มีส่วนผสมของสมุนไพร) อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

อาหารเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของยา, เครื่องดื่ม เป็นต้น

เงินปลอม, บัตรปลอม, ตราประทับปลอม, เอกสารปลอม

อาหารหรือน้ำดื่มที่เป็นอันตราย (ผลิตภัณฑ์ที่ การผลิต ขั้นตอนการผลิต การนำเข้า และการขายที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมอนามัย,ผลิตภัณฑ์อาหารที่อายุการเก็บรักษาสั้น,อาหารสด)

ตั๋วการแสดง, ตั๋วเครื่องบิน

อสังหาริมทรัพย์

บุหรี่ (ของฝากจากต่างประเทศ, บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน)


สิ่งสกปรก, อุจจาระ, ของเสีย, ซากสัตว์, สิ่งของที่ไม่สะอาด และอื่นๆ

รูปภาพศพ,และภาพวิตถาร หรือสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ

ยาเสพติด, ยากระตุ้นทางเพศ, ตัวทำละลายสารอินทรีย์ของทินเนอร์, แก๊ส เป็นต้น

sex toy

หนังโป๊เด็ก, วิดิโอ ดีวีดี รูปภาพ ซอฟแวร์เกม สิ่งพิมพ์ นิตยสาร ที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชน เป็นต้น

วิดิโอ ดีวีดี รูปภาพ ซอฟแวร์เกม สิ่งพิมพ์ นิตยสาร ที่แสดงออกถึงความรุนแรง และอาชญากรรม เป็นต้น

รถยนต์ หรือ รถมอเตอร์ไซต์ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเจ้าผู้ถือครองได้

ข้อมูลข่าวสารถที่ไม่มีมูล หรือ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสม

ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลลับ

กล้องรูเข็ม, กล้องจิ๋ว, กล้องพลาง, ไมโครโฟนคอนกรีต, อุปกรณ์ที่ใช้ในการดักฟัง

สิ่งมีชีวิต (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์จำพวกนก)

สิ่งของที่ทางทีมงาน(บางกอก อ๊อกชั่น) มองว่าไม่เหมาะสมอื่นๆ

    หากพบการละเมิดกฏข้อบังคับของทางเว็บไซต์ข้างต้น ขอความกรุณาแจ้งการละเมิดกฏแก่ทางเว็บไซต์ หากพบเห็นสินค้าที่ฝ่าฝืนกฏหรือเข้าข่ายกรุณาแจ้งที่แบนเนอร์ [รายงานการผิดกฏ] 
    อนึ่ง ทางเว็บไซต์อาจไม่ตอบคำถามสำหรับการแจ้งการผิดกฏนี้ 

©2015 BKK-Auction All Rights Reserved.